Tijela upravljanja

Osobe za zastupanje

Glavni tajnik
Predsjednica

Ostale osobe u funkciji saveza

Likvidator

Predstavnici u skupštini ZSPS-a